Team Klarinet

Een groot team zorgt er dagelijks voor dat de leerlingen het beste onderwijs krijgen. Het team van de Klarinet bestaat uit:

  • 1 Directeur
  • 2 Intern Begeleiders
  • 27 leerkrachten
  • 1 vakleerkracht gymnastiek
  • 4 onderwijsassistenten
  • 1 conciërge
  • 1 administratief medewerker

Gedurende het schooljaar bieden we stageplaatsen aan voor leerkrachten en onderwijsassistenten in opleiding. Ook maken we dankbaar gebruik van vrijwilligers die zich belangenloos voor onze school inzetten.