Team Klarinet

Een groot team zorgt er dagelijks voor dat de leerlingen het beste onderwijs krijgen. Het team van de Klarinet bestaat uit:

 • 1 Directeur
 • 2 Intern Begeleiders
 • 27 leerkrachten
 • 1 Lio stagiaire (leerkracht in het laatste jaar van haar opleiding) 
 • 1 vakleerkracht gymnastiek
 • 1 vakleerkracht muziek
 • 1 vakleerkracht beeldende vorming
 • 1 leraarondersteuner
 • 3 onderwijsassistenten
 • 1 conciërge
 • 1 administratief medewerker
 • 2 TSO medewerkers in dienst, 1 vrijwilliger voor TSO en 4 ingehuurde TSO medewerkers bij Kinderopvangorganisatie. 

Gedurende het schooljaar bieden we stageplaatsen aan voor leerkrachten en onderwijsassistenten in opleiding. Ook maken we dankbaar gebruik van vrijwilligers die zich belangenloos voor onze school inzetten.