Pestprotocol

Hoewel we er op school alles aan doen om te voorkomen dat leerlingen zich gepest voelen, kan dit helaas niet altijd voorkomen worden. Het pestprotocol biedt de school, maar ook de ouders handvatten hoe te handelen wanneer er zich  ongewenste situaties op school voordoen als pesten of grensoverschrijdend gedrag. Het pestprotocol is een onderdeel van ons veiligheidsbeleid. U kunt het pestprotocol op deze pagina downloaden.