Home

Welkom op de website van  basisschool De Klarinet te Lisse. Op onze website vindt u allerlei informatie over onze school. De Klarinet is een rooms-katholieke basisschool waar goed onderwijs wordt gegeven door een team van deskundige en enthousiaste leerkrachten, die goed op elkaar zijn ingespeeld en openstaan voor nieuwe ontwikkelingen. Op onze school streven we naar een pedagogisch klimaat waarin leerkrachten, leerlingen en ouders met elkaar omgaan op een respectvolle wijze. Wij willen dat kinderen met plezier naar school gaan. Dit vinden wij een belangrijke basis voor ieder kind om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Onze visie vindt u onder het kopje informatie.

Händelstraat 34, 2162 AG  Lisse

0252-414408

directie.klarinet@sophiascholen.nl

directeur: Mevrouw Romana van der Holst

TSO

Op maandag, dinsdag en donderdag organiseert basisschool de Klarinet in samenwerking met SKOL de Tussenschoolse opvang. Uw kind kan tegen betaling van € 15,- per maand van 12:15 tot 13:00 op school een broodje eten, spelen en sporten.

Hier vindt u meer informatie.