Privacy (AVG)

We gaan op de Klarinet zorgvuldig om met uw gegevens en de privacy van de leerlingen. Voor alle (leerling)software en programma's die wij gebruiken is een verwerkersovereenkomst afgesloten, waarmee voorkomen wordt dat gegevens in verkeerde handen vallen.

Voor het gebruik van beeldopnames (foto en video) vragen wij jaarlijks toestemming aan de ouders. Daarbij zijn er een aantal richtlijnen waar wij altijd rekening mee houden. Namen van leerlingen zijn nooit direct te herleiden, leerlingen staan er niet schaars gekleed op, leerlingen staan nooit helemaal afgebeeld en bij voorkeur wel in groepjes. Beeldopnames zijn voor de school wel belangrijk, omdat we deze kunnen gebruiken voor PR doeleinden en daarmee de school in een positief daglicht willen stellen. Mocht er onverhoopt een opname van uw kind gebruikt zijn op social media zonder uw toestemming, kunt u vragen om deze te verwijderen.

Voor leerdoeleinden (stages e.d.) en observaties wordt ook soms gebruik gemaakt van opnames. Hiervoor hoeft geen toestemming te worden gevraagd. Deze opnames zijn alleen voor intern gebruik.