De Klarinet: Daar leer je trots op jezelf te zijn!

 

Missie

De Klarinet wil een school zijn waar kinderen met veel plezier naar toe gaan, waar gestuurd wordt op goede leeropbrengsten en waar ieder kind zich veilig, gezien en gehoord voelt. Een school waar de kinderen, ouders én het team trots op zijn.  

Visie

Ieder kind heeft zijn/haar eigen kenmerken en kwaliteiten en ontwikkelt zich op zijn/haar eigen manier. Uitgangspunt is dat ieder kind op de Klarinet kwaliteiten heeft om trots op te zijn. Kinderen groeien op in een schoolomgeving waarin ze merken dat er positieve verwachtingen over hen bestaan en waarin ze ondervinden dat ze ‘ertoe doen’. Onze school is een plek waar ieder kind wordt aangemoedigd om zichzelf te laten zien. Het team van de Klarinet stimuleert het gevoel van trots zijn door met kinderen in gesprek te gaan over hun leerlijn en leeropbrengsten en talenten. Doordat kinderen zelf inzicht hebben in hun ontwikkeling krijgen ze de kans zelfvertrouwen te ontwikkelen. Kinderen laten zien dat ze trots zijn op hun leeropbrengsten, talenten én op zichzelf. 

Visie op leren 

De Klarinet is een school waar geleerd wordt en waar met veel plezier onderwijs wordt verzorgd. Het team wil kinderen de kans geven om optimaal tot leren te komen. Het is belangrijk dat kinderen goed leren rekenen, lezen en schrijven en veel tijd kunnen besteden aan deze basisvaardigheden. Het is een vanzelfsprekendheid dat leerkrachten kinderen uitdagen om te leren en dat men werkt met doorgaande lijnen in het onderwijs. Het team bereidt samen lessen voor, gaat op bezoek bij elkaar in de groep en kijkt kritisch naar het onderwijsaanbod. 

Visie op lesgeven 

De leerkracht doet er toe! Deze is de spil die zorgt dat het in de groep gesmeerd loopt. De leerkracht zorgt voor een goede planning en zorgt er voor dat elk kind krijgt wat hij/zij nodig heeft. De leerkracht zorgt dat de leeromgeving zodanig wordt ingericht dat leerlingen worden uitgedaagd, geprikkeld en gestimuleerd om te willen leren.  

We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Belangrijke persoonlijke eigenschappen van een leerkracht zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritisch zijn, reflecterend vermogen en samenwerking. 

Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet.

Meer weten? Lees dan verder in onze schoolgids