Oudervereniging

Alle ouders en verzorgers, die een kind op onze school aanmelden, zijn automatisch lid van de oudervereniging “De Klarinet”. De oudervereniging bestaat uit de ouderraad (dagelijks bestuur) en alle ouders van De Klarinet. De ouderraad bestaat uit ouders en leerkrachten.

De ouderraad is verantwoordelijk voor de organisatie van een aantal festiviteiten en activiteiten rond Sinterklaas, Kerstmis, Nieuwjaar. Verder verleent de oudervereniging ondersteuning bij de diverse uitstapjes en excursies. Naast alle activiteiten zorgt de oudervereniging ook voor een financiële bijdrage bij diverse excursusies, het kamp in groep 8, de musical en parkeergelden bij museumbezoek. Ook stelt de ouderraad een geldbedrag beschikbaar voor groepsoverstijgende knutselactiviteiten tijdens kerst en pasen. 

Om het jaar wordt aan het einde van het schooljaar door de ouderraad  een schoolreis voor alle kinderen georganiseerd. Bestemming en inhoud van deze dag worden door de ouderraad en het team samen gepland.

Daarnaast wordt er jaarlijks een bijzonder evenement georganiseerd, zoals een fancy fair, sponsorloop of inzamelactie, met een tweeledig doel:

  • De gezelligheid en betrokkenheid van een groot aantal ouders en kinderen.
  • De financiële opbrengst, die wordt besteed aan extra schoolmiddelen (bijv. audio-en videoapparatuur, boeken) of de opbrengst is bestemd voor een van tevoren vastgesteld goed doel.

Deze activiteiten worden gefinancierd door de oudervereniging. Op de algemene jaarvergadering wordt de hoogte van de ouderbijdrage vastgesteld en daarna door de penningmeester geïnd. De bijdrage is vastgesteld op €35,00 per kind. Dit betreft een vrijwillige bijdrage, echter u zult begrijpen dat de oudervereniging deze bijdrage hard nodig heeft om alle activiteiten voor iedereen te kunnen organiseren. Het ING IBAN rekeningnummer van de oudervereniging is: NL73INGB0001822597 t.n.v. “Oudervereniging De Klarinet” te Lisse. 

Dagelijks bestuur van de Oudervereniging
 

Voorzitter:          Gabrielle Kardol          Tel: 06-42200810
Secretaris:          Yvonne de Groot         Tel: 06-51071002
Penningmeester: Jeroen van den Burg.  Tel: 06-53288767

Leden: 

1. Margon Dannijs
2. Brigitte Zoet
3. Sandra Erich
4. Natascha Kulcer-Baltus
5. Maqui Gergin-Tourna
6. Charlotte Koeman
7. Ilse Dobbe
8. Guido Dubois
9. Nathalie van den berg
10. Marian den Elzen
11. Pascale Havinga
12. Margriet van Duijn
 
Namens het team:
Yvonne de Boer
Kirsten Heerings