Oudervereniging

Alle ouders en verzorgers, die een kind op onze school aanmelden, zijn automatisch lid van de oudervereniging “De Klarinet”. De oudervereniging bestaat uit de ouderraad (dagelijks bestuur) en alle ouders van De Klarinet. De ouderraad bestaat uit ouders en leerkrachten.

De ouderraad is verantwoordelijk voor de organisatie van een aantal festiviteiten en activiteiten rond Sinterklaas, Kerstmis, Nieuwjaar. Verder verleent de oudervereniging ondersteuning bij de diverse uitstapjes en excursies. Bovendien fungeert de ouderraad als aanspreekpunt voor ouders en als klankbord voor de medezeggenschapsraad/schoolraad. Om het jaar wordt aan het einde van het schooljaar door de ouderraad samen met het team een feestdag georganiseerd. Een keer per twee jaar wordt in plaats van deze feestdag een schoolreis voor alle kinderen georganiseerd. Bestemming en inhoud van deze dag worden door de ouderraad en het team samen gepland.

Daarnaast wordt er jaarlijks een bijzonder evenement georganiseerd, zoals een fancy fair, sponsorloop of inzamelactie, met een tweeledig doel:

  • De gezelligheid en betrokkenheid van een groot aantal ouders en kinderen.
  • De financiële opbrengst, die wordt besteed aan extra schoolmiddelen (bijv. audio-en videoapparatuur, boeken) of de opbrengst is bestemd voor een van tevoren vastgesteld goed doel.

Deze activiteiten worden gefinancierd door de oudervereniging. Op de algemene jaarvergadering wordt de hoogte van de ouderbijdrage vastgesteld en daarna door de penningmeester geïnd. De bijdrage is vastgesteld op €35,00 per kind. Dit betreft een vrijwillige bijdrage, echter u zult begrijpen dat de oudervereniging deze bijdrage hard nodig heeft om alle activiteiten voor iedereen te kunnen organiseren. Het ING IBAN rekeningnummer van de oudervereniging is: NL73INGB0001822597 t.n.v. “Oudervereniging De Klarinet” te Lisse. 

Dagelijks bestuur van de Oudervereniging
 
Voorzitter:          Gabrielle Kardol          Tel: 06-42200810
Secretaris:          Yvonne de Groot         Tel: 06-51071002
Penningmeester: Jeroen van den Burg.  Tel: 06-53288767

1. Margon Dannijs
2. Barbara Liebeton
3. Brigitte Zoet
4. Sandra Erich
5. Natascha Kulcer-Baltus
6. Maqui Gergin-Tourna
7. Charlotte Koeman
8. Ilse Dobbe
9. Guido Dubois
10. Nathalie van den berg.
 

Namens het team:
Angelique de Boom
Kirsten Heerings