U en uw kind zijn van harte welkom op onze school.

Graag laten wij u de school zien. Het beste kunt u contact opnemen met onze directeur, Romana van der Holst. Zij zal u rondleiden en de informatie geven die u nodig heeft om tot een juiste keuze te kunnen komen voor de basisschool voor uw kind(eren).

Aanmeldingsformulier

Met dit formulier kunt u uw kind aanmelden. Nadat wij het formulier hebben ontvangen, hoort u spoedig van ons of uw kind kan worden ingeschreven en wanneer en in welke groep uw kind welkom is.

 

Toelating van kinderen van een andere school.

Als kinderen van een andere school over willen stappen naar onze school, wordt in een gesprek van de directeur met de betreffende ouders de reden van de overstap besproken. Na het gesprek zoekt de directeur of de intern begeleider contact met de basisschool van herkomst om de onderwijsbehoeften van het aangemelde kind te bespreken, voordat de definitieve beslissing genomen wordt om het kind te plaatsen. Tevens wordt om toezending van het onderwijskundig rapport van de leerling gevraagd.