Hoofdluizen

Luizen dieren

 

Er is in de school een groep ouders, die na elke vakantie en op afspraak de leerlingen controleert op hoofdluis.
Bij constatering van hoofdluis worden de ouders door de groepsleerkracht op de hoogte gesteld. Aan de groep wordt een waarschuwingsbrief verstrekt. Meer informatie vindt u in ons luizenprotocol of op de website http://landelijksteunpunthoofdluis.nl/