Overblijven

TSO (Tussenschoolse opvang) op de Klarinet

De TSO op de KLarinet wordt georganiseerd met medewerking van Pedagogisch medewerkers van SKOL  en 3 door de Klarinet ingehuurde TSO medewerkers. De leerkrachten leveren in de TSO ook hun aandeel. Zij pauzeren van 12:00 tot 12:30 of van 12:30 tot 13:00 en zullen wanneer zij geen pauze hebben in de TSO tijd, meedraaien in de TSO.

De groepen van de leerkrachten die pauze hebben worden overgenomen door bovenstaande medewerkers.

Om de rust in de school te bewaren, hebben we het zo kunnen regelen dat alle leerlingen dezelfde lunchpauze kunnen genieten.

De pauzes van leerlingen met TSO zien er zo uit.

Kleuters (groep 1-2):
12:15 eten en daarna spelen in de klas (Zij spelen ‘s morgens en ‘s middags lang buiten)

Middenbouw (groep 3-4-5):
12:15 naar buiten. 12:30 naar de klas om te eten. Wanneer zij klaar zijn met eten, mogen zij nog vrij spelen in de klas. (1x in de week sporten zij van 12:00-12:30 onder begeleiding van een sportcoach)

Bovenbouw (groep 6-7-8):
12:15 eten. 12:30 naar buiten tot 13:00. Het laatste kwartier lopen er ook leerkrachten op het schoolplein.
 

Kosten reguliere overblijf (1, 2 of 3 keer per week)

€ 15,00  per maand, € 150,- per jaar.

Kosten incidentele overblijf
De kosten bedragen € 3.50 per kind per keer.